Oecumenische Liedbundel

In 2013 is op initiatief van het Verbeekfonds het Project Oecumenische liedbundel (POL) gestart. Deze bundel is op 4 oktober 2015 in gebruik genomen in een drukbezette Martinikerk in Groningen

Op steeds meer plaatsen vieren mensen liturgie op een andere wijze dan de officiële kaders die de kerken aangeven. Dat gebeurt als ecclesia of basisgroep, maar ook in reguliere gemeentes en parochies. De deelnemers zoeken vaak een meer op mens en maatschappij betrokken geloofsbeleving en liturgie.

Voor zulke vieringen is de laatste decennia een groot aantal liederen en gezangen tot stand gekomen. Het werk van Huub Oosterhuis en zijn vaste componisten Huijbers, Oomen en Löwenthal is welbekend, maar er zijn veel andere tekstschrijvers en componisten die bijdragen leveren. Hun werk is vaak ongepubliceerd of alleen beschikbaar in kleinschalige uitgaven. Het doel van de nieuwe bundel is het beste en meest bruikbare van deze liederen breed toegankelijk te maken.

Voor de samenstelling functioneerde een projectgroep waarin tekstdichters, kerkmusici en theologen samenwerken. Ik was de projectleider.

Zij komen uit verschillende kerken en gemeenschappen. De projectgroep heeft zo’n 75 groepen gevraagd om aan te geven welke liederen zij graag zingen. Op deze manier is een hoeveelheid niet eerder gepubliceerd materiaal beschikbaar.

Naast de eigenlijke bundel is ook gewerkt aan een bundel met begeleidingen (voor piano of orgel). Deze is voor € 99,-- verkrijgbaar bij info@intradamusic.nl

Uitgeverij Kok geeft de eenstemmige bundel uit en deze kost € 29,99.

Nadere informatie: http://projectoecumenischeliedbundel.nl/