Pepergasthuiskerk

Deze kerkgemeenschap is in 1991 ontstaan in de binnenstad van Groningen. In de liturgie van deze gemeenschap is ruimte voor eigentijds taalgebruik in zowel woord als lied. In de vieringen wordt veel en gevarieerd gezongen, ondersteund en gestimuleerd door een vrijwilligerszanggroep of het vaste koor. Chris van Bruggen is betrokken geweest bij de stichting van deze gemeenschap en heeft er ongeveer 30 jaar gewerkt.

Liederen van onder andere Huub Oosterhuis, Marijke de Bruijne, Herman Verbeek en vele andere hedendaagse dichters zijn een bron waaruit de gemeenschap graag put.

Ook de diverse oratoria (zie aparte bladzijde), die gecomponeerd zijn door het muzikale team van de Pepergasthuiskerk (Peter Rippen, Anneke van der Heide en Chris van Bruggen) op teksten van Marijke de Bruijne, Michaël Steehouder en Margryt Poortstra, vonden hun oorsprong in de diensten.

Oecumenische Vieringen Groningen