De Ark Groningen-Helpman

De Protestantse kerk van Groningen Helpman was een geloofsgemeenschap die kerkte in het kerkgebouw De Ark Haydnlaan 46 in Groningen. Het gebouw kent een kerkzaal met een uitstekende akoestiek met een orgel en een vleugel die beide werden ingezet voor de begeleiding van de gemeentezang. Chris van Bruggen was in 2021 60 jaar organist van deze kerk.

Helaas is De Ark verkocht aan zorgorganisatie ZINN. Er mogen geen kerkdiensten meer worden gehouden maar gelukkig heeft het Verbeekfonds nog anderhalfjaar de kerk kunnen huren voor een maandelijkse liedviering.

Het Arkkoor dat –vanwege de leeftijd van de leden- niet op een avond repeteert maar op een morgen blijft bestaan.

Het repertoire is alles behalve oud. Vele nieuwe teksten van hedendaagse tekstdichters worden graag en goed gezongen. Chris van Bruggen is cantor van dit koor en is betrokken bij de liturgische vormgeving van diensten waaraan het Arkkoor meewerkt.

Het orgel van De Ark

Het orgel van De Ark is door Mense Ruiter gerestaureerd. Ook het uiterlijk is veranderd door toevoeging van een bovenkant die zorgt dat geen ongerechtigheden in het orgel kunnen vallen bij bijvoorbeeld het vervangen van de lampen in de kerkzaal.