Welkom op de website van Chris van Bruggen

Chris van Bruggen studeerde orgel, schoolmuziek en kerkmuziek aan het Conservatorium in Groningen. Nadat hij 10 jaar cantor is geweest van het koor van het Groninger Studentenpastoraat was hij cantor (tot 2011) van de Oecumenische Pepergasthuiskerk in Groningen. Hij was van 2009 tot 2023 van de Protestantse kerk van Noordlaren/Glimmen Nu is hij cantor/organist van de Liedvieringen Groningen met maandelijkse vieringen op de 2e zondag van de maand om 10 uur in de Apostolische kerk in Groningen (hoek Vestdijklaan/v. Ketwich Verschuurlaan

Daarnaast was hij - tot de sluiting van het kerkgebouw De Ark- 60 jaar lang organist van de Protestantse kerk in Groningen-Helpman

Hij was betrokken bij de totstandkoming van Het Nieuwe Liedboek als lid van de werkgroep 'nieuwe nederlands liederen' en was projectleider bij de totstandkoming van de oecumenische liedbundel 'Zangen van Zoeken en Zien'.

Hij is componist van diverse nieuwe liturgische liederen. Ook is hij een veelgevraagd leider van lieddagen en liedavonden waar hij samen met alle aanwezigen een- en meerstemmig liedmateriaal instudeert.