Bartholomeüskerk Noordlaren

Trefpuntkerk 

De Protestantse gemeente Noordlaren Glimmen is een kerkgemeenschap die de beschikking heeft over 2 kerken; de oude Bartholomeuskerk in Noordlaren en de Trefpuntkerk in Glimmen.

Vanuit de behoefte in de kerkdienst vaker nieuwe liederen te zingen en meer aandacht te schenken aan een goede liturgische vormgeving is daartoe 10 jaar geleden een cantorij opgericht dat gemiddeld eens per maand medewerking verleent aan de kerkdiensten.

Vanaf de start van de cantorij in 2011 is Chris van Bruggen cantor.

Liederen van Huub Oosterhuis, Herman Verbeek, Michaël Steehouder en meer hedendaagse tekstdichters zijn een bron waaruit de gemeenschap graag put.